top of page

Doživotní záruka na náhradní díly Volvo


Jestliže svěříte svůj vůz Volvo do péče autorizovaného servisu Volvo Car, při které zakoupíte originální náhradní díl Volvo a necháte si zakoupený díl do Vašeho vozu ihned namontovat, získáte právo na poskytnutí naší doživotní záruky na náhradní díly pro osobní vozy značky Volvo (Customer Lifetime Parts Warranty). S doživotní zárukou na náhradní díly budou zdarma opraveny nebo vyměněny vadné díly kryté zárukou, a to po celou dobu, co budete vůz vlastnit. Záruka se vztahuje na závady způsobené výrobní vadou náhradního dílu.Společnost Volvo Car Czech Republic s.r.o., poskytuje záruku na to, že budou všechny náhradní díly zakoupené a namontované na Váš vůz u autorizovaného partnera pro prodej a servis vozů Volvo bez závad způsobených výrobní vadou náhradního dílu Volvo. Zárukou jsou kryty i náklady na práci nutnou na provedení výměny náhradního dílu krytého zárukou. Záruka se nevztahuje na příslušenství, běžně opotřebované a mechanicky poškozené součástky ani na spotřební materiál. Na výměnu náhradních dílů, k jejichž poškození došlo působením vnějších vlivů, se žádná záruka nevztahuje.Doživotní záruka na náhradní díly Volvo nijak neovlivňuje Vaše zákonná práva a poskytuje Vám další opravné prostředky, kromě těch, které vyplývají z jakékoli kupní smlouvy.
Comments


bottom of page