algon-soutez-volvo-banner-1920x500.jpg

SOUTĚŽ

PRO MAJITELE VOZŮ VOLVO.

Mít Volvo se vyplatí!

ALGON PLUS – AUTO a.s., autorizovaný servis vozů Volvo je pro Vás opět v Karlových Varech. A na přivítanou jsme pro vás připravili malý dárek. Stačí se zúčastnit naší malé ankety a zodpovědět nám pár otázek, krátký dotazník naleznete u našich prodejců. Vyhrát můžete jednu z našich atraktivních cen:​

algon-logo-200x200-volvo-servis.jpg
algon-soutez-volvo-cena-1.png

Prodloužený víkend v luxusním lázeňském hotelu Monti Spa ve Františkových Lázních

 • Délka pobytu: pátek – neděle

 • Platí pro 2 osoby

 • Pobyt obsahuje:

  • Ubytování (2 noci) ve čtyřhvězdičkovém hotelu

  • Plnou penzi

  • Neomezený vstup do sauny

  • 2x lázeňskou masážní proceduru

Zapůjčení supersportu Dodge Challenger na víkend

 • Zapůjčení pátek 12:00 až pondělí 12:00 hod.

algon-soutez-volvo-cena-2.png
algon-soutez-volvo-cena-3.png

Zapůjčení obřího pickupu Dodge RAM na víkend

 • Zapůjčení pátek 12:00 až pondělí 12:00 hod.

Voucher v hodnotě 5 000 Kč na odbornou konzultaci zahradního architekta

algon-soutez-volvo-cena-4.png
 • Poukaz zahrnuje profesionální poradenskou a konzultační činnost předního zahradního architekta

algon-soutez-volvo-cena-5.png

Voucher v hodnotě 3 000 Kč na servisní služby Volvo

 • Poukaz zahrnuje možnost využít služby servisního střediska Volvo ALGON PLUS – AUTO a.s.

Soutěž probíhá od 10.2.2021 do 30.4.2021

V případě dotazů k soutěži kontaktujte naše pracovníky.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE ALGON GROUP „MÍT VOLVO SE VYPLATÍ!“ 2021

 

ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE:

Organizátorem a pořadatelem soutěže „Mít Volvo se vyplatí!“ je společnost ALGON PLUS – AUTO a.s., Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5, IČ: 28420349.

 

DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE:  

Soutěž probíhá v termínu od 10. února 2021 do 30. dubna 2021 na území České republiky. Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky.

 

ÚČAST V SOUTĚŽI:         

Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže), a je vlastníkem či provozovatelem osobního vozu značky Volvo. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Podmínkou účasti v soutěži je úplné vyplnění dotazníku organizátora soutěžícím a odevzdání zcela vyplněného dotazníku organizátorovi soutěže. Z vyplněných a odevzdaných dotazníků bude vylosováno pět výherců.

 

VÝHRA:

Pro pět vylosovaných výherců, kteří odevzdali vyplněný dotazník, jsou připraveny následující ceny: 1. cena: Prodloužený víkend v hotelu Monti Spa, 2 cena: zapůjčení vozu Dodge Challenger na víkend, 3. cena: zapůjčení vozu Dodge RAM na víkend, 4. cena: poukaz v hodnotě 5 000 Kč na poradenství zahradního architekta a 5. cena: poukaz v hodnotě 3 000 Kč na využití servisních služeb autorizovaného servisu Volvo ALGON PLUS – AUTO v Karlových Varech. Podrobné podmínky předání výhry budou domluveny s organizátorem soutěže.

 

OSOBNÍ ÚDAJE:

Vstupem do soutěže – úplným vyplněním soutěžního dotazníku souhlasí soutěžící se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mailová a korespondenční adresa pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Výherce též souhlasí se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) při vyhlašování soutěže na webových stránkách skupiny ALGON GROUP.

 

OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na www.autoalgon.cz

Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

 

Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže.

Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

 

 

V Praze dne 1.2.2021