algon-kv-letni-fotosoutez-banner-1920.jpg

LETNÍ FOTOSOUTĚŽ

VYHRAJ MAZDU MX-5 NA VÍKEND!

Pouze u ALGON Karlovy Vary

Máme tady výzvu pro všechny motoristy, co rádi fotí! Pošlete nám zajímavou fotku z dovolené s vaším čtyřkolovým miláčkem (jakékoliv značky) a my po prázdninách vybereme tu nejlepší. Vítězovi zapůjčíme kabrilolet Mazda MX-5 na celý víkend!


Vaše fotografie posílejte prosím na e-mail: mazdakv@algon.cz a nezapomeňte uvést vaše kontaktní údaje.

Uzávěrka došlých fotografií je 31.8.2021. Těšíme se na vaše výtvory!

Váš tým ALGON Karlovy Vary.

MAZDA MX-5 stojí za to! Mrkněte na video, i vy se můžete takto projet!

ÚPLNÁ PRAVIDLA LETNÍ FOTOSOUTĚŽE S ALGON PLUS - AUTO a.s. Karlovy Vary

 

 

ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE:

Organizátorem a pořadatelem soutěže „Vyhraj Mazdu MX-5 na víkend“ je společnost ALGON PLUS – AUTO a.s., Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5, IČ: 28420349.

 

DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE:  

Soutěž probíhá v termínu od 1. července 2021 do 31. srpna 2021. Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky.

 

ÚČAST V SOUTĚŽI:

Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Podmínkou je kompletní splnění soutěžního úkolu – zaslání fotografie s předmětnou tématikou. Ze zaslaných fotografií bude vybrán jeden výherce, jehož fotografie bude nejzajímavější. Zasláním fotografie uděluje autor zároveň svolení zveřejnění předmětné fotografie.

 

VÝHRA:

Výherce dostane na víkend (Pátek 12:00 hodin až Pondělí 12:00 hodin) zapůjčený osobní vůz Mazda MX-5.  Podrobné podmínky předání výhry budou domluveny s organizátorem soutěže.

 

OSOBNÍ ÚDAJE:

Vstupem do soutěže – zasláním emailové zprávy s fotografií a vyplněním jména, příjmení, telefonu, kontaktní adresy, a e-mailové adresy souhlasí soutěžící se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mailová a korespondenční adresa pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Výherce též souhlasí se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) při vyhlašování soutěže na webových stránkách skupiny ALGON GROUP.

 

OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na www.autoalgon.cz Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

 

 

V Karlových Varech dne 1.7.2021